امروز یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ سایت با سرعت بالا فعال است.

نکاتی در تعویض لنت ترمز | نکاتی برای بهبود ترمزگیری و افزایش عمر لنت ترمز - تخصص کارا

نکاتی در تعویض لنت ترمز

نکاتی  در تعویض لنت ترمز
  • نکاتی در تعویض لنت ترمز

نکاتی در تعویض لنت ترمز ،

دیسک ترمز را با آب و صابون تمیز کنید تا حالت مغنطیسی سطح دیسک برطرف شود

زیرا این کار باعث جدا شدن همه ذرات از سطح دیسک می شود؛

در غیر این صورت ذرات مذکور بین دیسک و لنت ها باقی می مانند و شاهد پدیده لرزش و ایجاد صدا خواهیم بود.

نکته قابل توجه این است که پس از تعویض لنت ها نیاز به گذشت زمان است

تا سطح دیسک دوباره به میزان مناسب صاف شده

و تماس کامل بین دیسک و لنت ایجاد شود زیرا در بسیاری موارد، هنگام استفاده از لنت ترمز جدید صدای جیغ آن را هنگام ترمز گیری می شنویم.

  • نکاتی برای بهبود ترمزگیری و افزایش عمر لنت ترمز:

گردش هوا به صورت کامل حول مجموعه دیسک و کلیپر باعث خنک شدن لنت و در نتیجه افزایش عمر آن می شود.

در سال ۱۹۹۱ کارخانه شورلت امریکا تعداد زیادی شکایت دریافت کرد که همگی حاکی از کم بودن عمر لنت بود.

راه حل پیشنهادی کارشناسان شرکت GM آن بود که باد شکن های خودرو را از دو سمت قسمت جلویی آن برداشتند.

این کار باعث وزش بهتر باد و خنک شدن لنت ها و در نتیجه افزایش عمر آن شد.

در بسیاری از موارد ناکارایی ترمز به دلیل عوض نشدن روغن ترمز است.

به طور مثال روغنی با دمای جوش ۴۰۰ درجه سانتیگراد ،

پس از یک سال استفاده، دمای جوش آن به ۳۰۰ درجه سانتیگراد می رسد که نتیجه آن،

تبخیر در مانورها و ترمزگیری های شدید و کارایی نامناسب سیستم ترمز است.

همچنین تبخیر روغن ترمز به ایجاد حالت قفلی خفیف به واسطه نیروی پسماند

ناشی از فشار بخار روغن می انجامد که همانند این است که راننده پدال را فشار دهد و نگه دارد.

این موضوع باعث استهلاک زود هنگام لنت می شود.

در بسیاری از موارد کلیپر از منظر بیرونی هیچ مشکلی ندارد و کاملاً خشک است

اما داخل آن مملو از لجن و رسوب است که این مسئله باعث ایجاد نیروی پسماند

ناشی از رسوبات پشت پیستون کلیپر و استهلاک سریع لنت می شود.

برای حل این مشکل می بایست کلیپر باز و تمیز و به طور کامل سرویس شود.

هرگز لنت ها ی آزبستی یا غیر آزبستی را جایگزین لنت های نیمه فلزی نکنید؛

مگر این که تامین کننده قطعات اجازه این تعویض را بدهد. لنت های آزبستی یا غیر آزبستی ساکت تر از لنت های نیمه فلزی هستند

ولی همانند لنت های نیمه فلزی تحمل گرما را ندارند.

بنابراین در صورت جایگزینی غیر مجاز لنت های آزبستی یا غیر آزبستی به جای لنت های نیمه فلزی،

به دلیل حرارت بالا شاهد کاهش عمر لنت و از بین رفتن سریع آن خواهیم بود.

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.