امروز دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ سایت با سرعت بالا فعال است.

عوامل معایب باتری خودرو - تخصص کارا | در خواست آنلاین خدمات فنی

معایب باتری

معایب باتری
  • معایب باتری

معایب باتری عبارتند از؛

باطری کم کم خالی می شود:

اولین علت:اتصال ضعیفی در سیم کشی پیدا شده یا سیم کشی خارجی باطری گاه گاهی در نتیجه ارتعاشات اتصال می کند.

(سیم کشی خودرو را کنترل کنید – در صورت لزوم سیم کشی را عوض کنید)

دومین علت:صفحات عایق داخل باطری خورده شده و در ته باطری ریخته شده و باطری نمی تواند برق ایجاد کند.

(صفحات عایق را عوض کنید – خانه های باطری را بیرون اورده و جعبه باطری را تمیز کنید و دوباره صفحات را در جای خود قرار دهید)

باطری یک مرتبه خالی می شود:

اولین علت:اتصالی در سیم کشی خودرو وجود دارد (سیم کشی را کنترل نمایید)

دومین علت:صفحات داخلی باطری به هم اتصالی کرده است (صفحات داخل باطری را بازدید و عوض نمایید)

سومین علت:جسم خارجی در باطری افتاده است (داخل باطری را تمیز نمایید)

باطری برق قبول نمی کند:

اولین علت:الکترولیت داخل ان ضعیف شده (الکترولیت ان چک شود)

دومین علت:کانال ها پر شده است (سولفاته داخل باطری بیرون اورده شود)

سومین علت:قطب مثبت و منفی ان را به دستگاه شارژ برعکس بسته اید (باطری به دستگاه شارژ صحیح بسته شود)

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.