امروز یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ سایت با سرعت بالا فعال است.

قوانین و مقررات - تخصص کارا

قوانین و مقررات

سایت تخصص کارا و زیرمجموعه با آن هیچ گونه خدمات فنی و تخصصی چه بصورت مستقیم و غیر مستقیم انجام نمیدهد، و فقط فقط تنها بعنوان یک سایت اینترنتی تبلیغاتی(۱۱۸اینترنتی) است که با درج آگهی ارائه دهندگان خدمات فنی وتخصصی ، یک پل ارتباطی بین کاربران سایت و تخصص کاران میباشد،که میتوانند کاربران طبق نیاز و منطقه خود نزدیک ترین تخصص کار(فنی کار)را فراهم می نماید.

قابل توضیح است که در سایت تخصص کارا، درقبال انجام تعهدات و توافقات و انجام کار صورت گرفته و مسائل مالی و قانونی و… بین ایشان هیچگونه نقش و مسئولیتی ندارد.

برای توضیح پس از اینکه مراجعه کاربران به سایت تخصص کارا جستجوی خدمات فنی مورد نیازشان، اطلاعات ارائه دهنده گان خدمات فنی که در محدوده ی مورد نیاز ایشان باشد، را مشاهده می نمایند. سپس با وارد کردن شماره تماس خود در قسمت هر تخصص کار می توانند درخواست دریافت شماره تلفن یک یا چند ارائه دهنده خدمات فنی در اطراف خود را بدهند.و پس از آن با تماس مستقیم کاربر با ارائه دهنده خدمات فنی یا بلعکس، هر دو طرف میتوانند به پذیرش و یا رد مذاکره و توافق انجام کار (بهمراه تمام جزئیات قانونی و فنی و مالی آن) می باشند.

توجه: شرایط و قوانین سایت به منزله سند و هرگونه استفاده کاربری از سایت و تماس با تلفن درج شده در سایت و یا ارسال اطلاعات از طریق فرم های سایت و یا استفاده از محتوای مندرج در سایت، و همچنین ثبت شماره خود و درخواست شماره ارائه دهنده گان خدمات فنی تماما به معنای قبول و امضای مفاد سند می باشد که همانند امضای دست نویس واجد و دارای اعتبار خواهد بود و امضا کننده را به مفاد سند ملتزم می نماید.

شرایط عمومی برای کاربران سایت و ارائه دهندگان خدمات فنی جهت استفاده از سایت تخصص کارا (WWW.takhasoskara.COM) و زیرمجموعه های آن است.

تمامی طرفین ذیل ماده ده قانون مدنی توافق و تراضی نمودند که کلیه مواد ذیل را خوانده تفهیم قرائت و تراضی نموده و با ثبت درخواست در سایت مسئولیت آن را میپذیرند.

داشتن ۱۸ سال تمام شمسی برای متقاضی و ارائه دهنده خدمات التزام به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران ازحیث نوع درخواست و شرایط کاری و ضوابط ایمنی و تسلط کامل به کار و اصول ایمنی و اخلاقیپذیرش شرایط و قوانین سایت تخصص کارا (www.takhasoskara.com) و زیرمجموعه های آنراستی آزمایی و صحت و سقم گفته های ارائه دهندگان خدمات فنی بصورت شفاهی یا مندرج در آگهی ایشان با درخواست کننده خدمات فنی ( کاربر) میباشداسقاط هرگونه مسئولیت مالی، جانی، اخلاقی وقانونی و تسبیب و سبب و هر ادعای قانونی…بین کاربران سایت و ارائه دهندگان خدمات فنی واشخاص ثالث از ذمه شرعی و قانونی سایت تخصص کارا با نقش دلالی برابر باب ششم قانون تجارتقبول بیطرفی و دلالی و عدم مسئولیت سایت تخصص کارا و زیرمجموعه های آن در قبال حوادث جانی، مالی، اخلاقی و بیمه و دیه واقع شده بین کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی و اشخاص ثالثقبول و اقرار به استقلال و عدم هرگونه رابطه پرسنلی، پیمانکاری، استخدامی و قراردادی نسبت به کلیه ارائه دهندگان خدمات فنی با سایت فنی کارا و زیرمجموعه های آنموافقت طرفین مبنی بر رضایت به رد و بدل آدرس، مشخصات و شماره تماس بین آنها از طرف سایتطرفین پس از اتمام خدمات فنی از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از سایت فنی کارا کسب نموده اند حق استفاده ندارند و از ذخیره این اطلاعات به هر شکلی اعم از ذخیره در تلفن همراه و غیره اجتناب نمایند. در صورت کشف خلاف،سایت تخصص کارا حقوق مادی و قانونی خود را لحاظ خواهد نمود.تعهد به ارائه مشخصات صحیح از سوی کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی(شفاها یا مندرج در آگهی مربوط به ایشان) و رفع مسئولیت سایت تخصص کارا نسبت به عواقب کشف خلاف واقع جلب رضایت دوطرفه بین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی قبل از ترک محل ارائه خدمات درخواست و رعایت دقیق و کامل نکات ایمنی بین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی و در قبال اشخاص ثالث و رفع مسئولیت سایت تخصص کارا در مقام نقش دلالی خود.

قوانین کاربران سایت تخصص کارا:

استعلام قیمت از ارائه دهنده خدمات فنی قبل از عازم شدن به محل کاربردرخواست مدرک شناسایی و کارت عضویت اتحادیه و مطابقت با ادعای مندرج در آگهی وی در سایت هنگام بدو ورود به محل اجرای خدمات فنیداشتن همراه با سن قانونی در ساعات و محل ارائه خدمات فنی اعلام ساعات حضور ارائه دهنده خدمات فنی در محل کاربر به نزدیکان در دسترس بودن محل برای افراد نزدیک و غیرتسویه حساب بعد از اتمام کار و منوط به دریافت فاکتور دارای مشخصات، آدرس و تلفن جهت مراجعات احتمالی قانونی عدم درخواست موارد فنی و غیر فنی که قانون انجام آنرا منع کرده استاخذ هرگونه مجوز قانونی لازم برای انجام کارهای فنی مورد درخواست

و همچنین: هنگام مراجعه فنی کار به شما حتما نکات ایمنی از قبیل داشتن همراه با سن قانونی کنار خود در محل مورد تقاضای شما، اطلاع رسانی محل و ساعت مراجعه و ساعت ترک محل و اتمام کار ارائه دهنده خدمات فنی به افراد نزدیک و وابسته، در دسترس بودن محل برای افراد غیر و اجرا و التزام کلیه موارد ایمنی فنی و غیر فنی باید از سوی کاربر رعایت شوند. همچنین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی، در قبال اشخاص ثالث نیز ملزم به رعایت تمام نکات ایمنی هستند و این انتقال تعهد مسقط تعهد سایت فنی کارا به عنوان واسطه و دلال فی مابین است.

کاربر سایت متعهد می شود تا هیچ گونه درخواست انجام موارد فنی و غیر فنی که قانون انجام آنرا منع کرده است را نداشته باشد و همچنین در مواقعی که انجام یک خدمت فنی، نیاز به اخذ مجوزهای قانونی داشته باشد، کاربر متعهد به دریافت و ارائه ی آن ها به شخص ارائه دهنده ی خدمات فنی پیش از شروع به کار می باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم رعایت موارد ذکر شده، مسئولیت عواقب مربوطه با کاربر می باشد.

درخواست کارت عضویت اتحادیه، فاکتور دارای مشخصات، تلفن و آدرس، مطابقت مدارک شناسایی ارائه دهنده خدمات فنی مراجعه کننده به شما و مواردی از این قبیل که به سلامت فنی و فردی، قانونی و موارد مشابه و … مربوط میشود الزامی بوده و جهت ایمنی و امنیت شماست.

سایت تخصص کارا بیطرفانه شماره تماس و مشخصات ارائه دهندگان خدمات فنی درج شده در سایت از سراسر ایران را به رایگان در اختیار کاربران قرار میدهد و پس از تماس و درخواست دریافت خدمات فنی از سوی کاربران، مجاز است آدرس، شماره تماس و مشخصات کاربران را در اختیار ارائه دهندگان خدمات فنی قرار دهد.

سایت تخصص کارا هیچ گونه مسئولیتی قانونی در قبال ارائه کار و دریافت هرگونه خدمات حضوری، غیر حضوری و هرگونه مشورت و راهنمایی بین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی ندارد و طرفین ضمن عقد خارج لازم هرگونه مسئولیتی را برای سایت تخصص کارا اسقاط مینمایند.

پرداخت هرگونه وجه قبل از دریافت خدمات فنی مجاز نمی باشد. همچنین هیچگونه مشاوره غیر حضوری نیز از نظر سایت مجازو قانونی نیست و طرفین رسما مقر اند ایجاد هرگونه رابطه کاری فی مابین ناشی از نقش مثبت دلالی سایت تخصص کارا بوده و حقوق سایت تخصص کارا محفوظ است.

تسویه حساب منوط به اتمام کار، رضایت کاربر از انجام کار و دریافت فاکتور دارای مشخصات با تلفن و آدرس می باشد.

مبلغ دستمزد بر اساس قیمت اتحادیه مربوطه و با ارائه فاکتور و یا توافق بین دو طرف میباشد و سایت تخصص کارا هیچگونه مسئولیت و مداخله ای در تعیین قیمت ندارد و مرجع صالح در این باب اتحادیه و مراجع قانونی مربوطه میباشد.

قوانین ارائه دهندگان خدمات فنی

اعلام هزینه بر اساس نرخ اتحادیهعزیمت شخص ارائه دهنده خدمات فنی مندرج در سایت به محل در خواست خدمات و عدم واگذاری کار به ارائه دهنده خدمات فنی دیگرارائه کارت شناسایی و کارت عضویت اتحادیه در بدو ورود به کاربراقرار به داشتن مهارت فنی کامل، التزامات قانونی و رعایت و اعلام کلیه نکات ایمنی برای خود و همراهان احتمالی، کاربر و اشخاص ثالث هنگام و بعد از اتمام کارانجام خدمات فنی مجاز بر اساس مجوز اتحادیه و مفاد قانون و پرهیز از ارائه خدمات غیر مجاز و غیر قانونیرعایت اخلاق، حریم شخصی و انصاف و قانونارائه فاکتور با مشخصات، آدرس و تلفن در دو نسخه و دریافت امضای کاربر در نسخه ی دومتعهد و پذیرش مسئولیت در قبال معتبر بودن تاریخ جواز و مدارک مربوطه، بیمه بودن خود و همراهان مجاز احتمالی و مسائل مربوطهچنانچه ارائه خدمات فنی نیاز به احراز هویت و چک کردن مدارک مالکیت و شناسایی داشت قبل از شروع کار اقدام به چک کردن مدارک مورد نیاز و احراز هویت کرده و در غیر اینصورت مجاز به ارائه خدمات نمیباشید ( کارهایی از قبیل کلید سازی, یدک کش و … )

ارائه دهنده خدمات فنی کاملا مستقل و مختار از سایت تخصص کارا و زیرمجموعه های آن می باشند و نمی تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت و همکاری و رئیس و مرئوسی، مدعی حقی نسبت به سایت تخصص کارا و زیرمجموعه های آن باشدو رسما کلیه حقوق قانونی در راستای ادعاهایی اینچنینی را از طرف مدعیان از خود سلب و ساقط می نماید.

باید سن شما بالای هجده سال شمسی تمام باشد. از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی (مالیات بر درآمد و …) صنفی و بیمه و قوانین ونکات مرتبط با ایمنی خود، کاربر و اشخاص ثالث ،قانون کار و… مطلعید و درصورتیکه به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی شما محکومیتی توسط مراجع صالح قانونی وقضایی صادرشود شخصا پاسخگو خواهید بود وچنانچه دراثرعدم رعایت مفاد این سند، سایت تخصص کارا و زیر مجموعه ای آن محکوم به پرداخت وجهی شود و یا هرگونه هزینه ای متوجه سایت شود موظفید این مبلغ رابه سایت تخصص کارا پرداخت نمایید.

ارائه دهنده خدمات فنی موظف است اعتبار تجاری سایت فنی کارا و زیر مجموعه های آن را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری سایت تخصص کارا از خود حسن خلق نشان داده و مراتب نزاکت، ادب، امانت داری و حفظ حریم شخصی در قبال کاربر را داشته و توصیه های سایت را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری سایت تخصص کارا یا زیرمجموعه های آن گردد، سایت را مجاز خواهد نمود مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان وجه التزام تخلف از ارائه دهنده خدمات فنی مطالبه نماید. تشخیص این امر با سایت تخصص کارا است و ارائه دهنده خدمات فنی حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.

مسئولیت و عواقب ارائه هرگونه مشاوره، خدمات و معامله ای با هر فرد معرفی شده توسط این سایت در قبال نوع ارائه خدمات، رعایت موارد ایمنی و فنی برای خود و پرسنل و کاربر و اشخاص ثالث و التزامات قانونی، رعایت حریم خصوصی افراد با خودشماست ومدیر و عوامل سایت مسئولیت و تعهد و ضمانتی در این قبال ندارند.

صحت مطالب مندرج در آگهی و صفحه شخصی شما که در سایت فنی کارا یا هر یک از زیر مجموعه های آن درج شده است از قبیل نام و نام خانوادگی، کد ملی، تلفن ثابت و موبایل، شماره جواز و آدرس محل کار و …مورد تایید شماست و در صورت تغییر بلافاصله اقدام به اصلاح و ویرایش صحیح مشخصات مینمایید.

ارائه دهندگان خدمات فنی متعهد میشوند که رضایت کامل و قانونی کاربر را جلب نمایند و شخصا پاسخگوی هرگونه مشکلی در محاکم قانونی و اتحادیه باشند و سایت از ارائه مشخصات کامل ارائه دهنده خدمات فنی به کاربر و محاکم ذیصلاح دریغ نمیکند.

ارائه دهنده خدمات فنی محترم؛

انجام هرگونه خدمات فنی که از نظر اتحادیه و قانون منع شده کاملا غیر مجاز می باشد. از انجام و یا پیشنهاد آن به مشتری اکیدا خودداری فرمایید. و همچنین ارائه دهنده گان خدمات فنی ملزم به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات و سفارشات مراجع ذیصلاح و اتحادیه ی مربوطه میباشند.

حل اختلاف

قرارداد فوق از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

و در صورت بروز اختلاف، کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی تلاش خواهند کرد تا اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از طریق تعیین داور مرضی الطرفین تعیین شده حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل وفصل خواهد شد.

قوانین مشترک کاربر و ارائه دهندگان خدمات فنی

کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی محترم؛ کلیه موارد فوق در جهت حفظ اخلاق، سلامت و امنیت جان و مال شما و اشخاص ثالث میباشد و رعایت کامل شرایط ذکر شده و مسئولیت عدم رعایت هر یک از موارد فوق با خود شماست و مدیر و عوامل سایت فنی کارا هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارند.

بنا به صلاح دید سیستم رضایت سنجی تخصص کارا بعد از اتمام کار اقدام به تماس با کاربران نموده و نتایج عملکرد نیروهای فنی را جویا میشود و مجاز است این نتایج را جهت بهبود کیفیت در همه جوانب از قبیل حسن خلق , ایمنی کار , تخصص , بروز بودن دانش و لوازم کار و قیمت و … را از کاربر دریافت، سنجیده و نتیجه را در سایت به نمایش بگذارد.

مجوز استفاده از هر سایتی در فضای مجازی منوط به خواندن و درک و قبول شرایط و قوانین آن سایت است. شما با استفاده از سایت تخصص کارا یا هر یک از زیر مجموعه های آن موافقت و تراضی خود را اعلام می دارید کلیه موارد بالا را با دقت خوانده، درک کرده و پذیرفته اید و التزام به رعایت مفاد آن دارید.

استفاده از سایت “تخصص کارا” به منزله ی خواندن، درک و پذیرش موارد بالا است.