سعید ذبیحی
تخصص: وانت بار
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
مناطق تحت پوشش: پوشش سراسری مشهد
شروع فعالیت تخصص کار : بهمن۱۳۹۷
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

توضیحات

حمل بار به سراسر کشور
شبانه روزی
بانازلترین قیمت

سعید ذبیحی تخصص: وانت بار استان: خراسان رضوی شهر: مشهد مناطق تحت پوشش: پوشش سراسری مشهد شروع فعالیت تخصص کار : بهمن۱۳۹۷
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
توضیحات حمل بار به سراسر کشور شبانه روزی بانازلترین قیمت

امتیازدهی مشتریان قبلی:

تمیز کاربودن: - ۹۵%
تخصص فنی در انجام کار: - ۹۶%
نحوه برخورد: - ۹۵%
وقت شناسی: - ۹۴%

۹۵%

امتیاز کل تخصص کار:

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید !
۹۵ bigtheme