امروز جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ سایت با سرعت بالا فعال است.

سیستم iTPMS - تخصص کارا | درخواست آنلاین خدمات فنی
سیستم iTPMS
  • سیستم iTPMS

سیستم iTPMS مخفف indirect TMPS می باشد

که هیچگونه درگیری فیزیکی با رینگ و لاستیک خودرو نداشته

و میزان باد تایر ها را توسط سنسور هایی که بر روی سیستم ترمز ABS و EBD نصب شده اندازه گیری می نماید.

نحوه کار این سنسور به این شکل است که

میزان دور و سرعت هر لاستیک را بطور مجزا مورد محاسبه قرار می دهند

و با دیگر چرخها مقایسه می کند. از آنجا که نشت میزان کمی از باد لاستیک باعث کاهش قطر لاستیک می گردد ،

لاستیک مورد نظر برای طی مسافت معین به اندازه دیگر لاستیک ها مجبور است

دور بیشتر را بزند و آنجا هست که سیستم مذکور سریعا کاهش باد لاستیک مورد نظر را به راننده هشدار می دهد

هر چقدر که میزان دور لاستیک کم باد بیشتر باشد میزان هشدار بیشتر می گردد .

اما این سیستم دارای مشکلات فراوانی بود برای مثال این سیستم میزان دقیق باد را نمی توانست تشخیص دهد،

همچنین از آنجا که این سیستم با توجه به مقایسه لاستیک ها با هم قادر به تشحیص میزان کم بودن فشار باد بود ،

در آن واحد فقط ۳ چرخ را مورد ارزیابی قرار می داد .

همین موارد منجر شد که در سال ۲۰۰۷ سیستم iTPMS توسط امریکایی ها رد صلاحیت شود.

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.